Tillgänglighet för hackathon.sodertalje.se samt minecrafthackathon.sodertalje.se

Södertälje kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur hackathon.sodertalje.se och minecrafthackathon.sodertalje.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från hackathon.sodertalje.se och minecrafthackathon.sodertalje.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss på digitalisering@sodertalje.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Toppmenyer

Bristande förenlighet med lagkraven

Toppmenyer har låg kontrast vid mouse over. 

Oskäligt betungande anpassning

Södertälje kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.Vi använder ett befintligt verktyg, Confetti events (https://confetti.events/en/), som i hög grad följer WCAG och tillgänglighetsriktlinjer men inte uppfyller just kravet på kontrast i på toppmenyn vid olika status. Vi bedömer dock att det i övrigt uppfyller de krav lagen och vi ställer. Webben är också en tillfällig webb för ett specifikt event som ska finnas under relativt kort tid, till februari 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hackathon.sodertalje.se, samt använt webbaserade verktyg, exempelvis Access monitor plus.Senaste bedömningen gjordes den 9/10 2019.Webbplatsen publicerades 16/10 2019.Redogörelsen uppdaterades senast den 15/10 2019.