Vanliga frågor

Vad är Minecrafthackathon?

Ett hackathon är evenemang där ett större antal människor samlas, delas in i lag och löser uppdrag tillsammans på begränsad tid.

Minecrafthackathon är ett hackathon för skolelever i Södertälje som äger rum fredag den 31 januari 2020. Eleverna kommer arbeta i Minecraft Education för att bygga sitt framtida hållbara Södertälje.

De elever som ska vara med får information om hur det går till i skolan.

Vilka kommer vara med?

25 elever från en skola i Södertälje. Eleverna har arbetat med Minecraft i undervisningen tidigare och vet hur de ska använda det.

Vad ska jag ta med mig?

Om du vill, ta med inneskor. Allt som behövs för att genomföra själva hackathonet, till exempel  mat och iPads, kommer finnas på plats.

Måste jag vara där hela dagen?

Ja, om du är med på hackathonet ska du vara där hela tiden.

Är det en tävling?

Inte på så sätt att bara ett lag vinner - alla är vinnare i den här tävlingen. Och alla får pris för sin prestation i någon av de här kategorierna:  bästa utanför boxen-tänk, bästa samarbete, bästa planering, bästa presentationen, bästa designen och att ha fått till helheten på bäst sätt, inkluderat de fyra utmaningsområdena konsumtion, livsmedel, återvinning och förflyttning.

Vilka är med och bestämmer vad alla grupper ska får pris för?

Det är Jenny Stanser, verksamhetschef grundskola i Södertälje kommun, Aljosa Lagumdzia, Centrumchef på Södertälje city, och Carolina Emanuelson från Hack for Sweden som gör det.

Hur ska bidragen se ut när vi lämnar in dem?

Alla bidrag ska byggas i Minecraft Education, men förutom det bestämmer ni hur det ska se ut.

Kan min skola också arbeta med Minecraft det även om vi inte är med på hackathon?

Utbildningskontoret i Södertälje har tecknat en kommunlicens för skolor för Minecraft Education. Det innebär att alla Södertäljes skolor kan använda Minecraft som skolverktyg. Är du lärare i Södertälje och vill ha tillgång till Minecraft och till terrängkartan för Södertälje, så finns det interninformation om det i Det virtuella Skoldatateket.