31 januari 09:00Södertälje Science Park

2020 års Minecrafthackathon är genomfört! 6 lag med elever byggde sin version av en ny hållbar skola. Fantastiska idéer och fantastiskt engagemang från alla inblandade. TACK alla. Och på återseende!


Framtidens skola i centrum 2030

Minecrafthackathon är ett hackathon för skolelever i Södertälje som äger rum fredag den 31 januari 2020. Eleverna kommer arbeta i Minecraft för att bygga sitt framtida Södertälje.

På Minecrafthackathon ska eleverna ta fram förslag till hur framtidens skola kan byggas på ett hållbart sätt. Eleverna får därmed möjlighet att visa hur de på ett innovativt sätt kan ta ansvar för framtiden och miljön. Genom arbetet skapar eleverna ett personligt förhållningssätt till de globala miljöfrågorna och får en känsla för vad dessa innebär och vad eleven själv kan och vill göra åt dem.


Är du elev och ska vara med på hackathonet? 

Södertälje har bestämt sig för att bygga en skola i centrum till år 2030. Ni har blivit utvalda att hjälpa till att bygga upp den här skolan. Skolan ska byggas någonstans runt Maren eller i centrum. Ert uppdrag är att bygga en skola i Minecraft och välja ett “huvudspår” som ni har tänkt lite extra kring.Uppdrag

Konsumtion
 • Hur skapar vi en skola som konsumerar hållbart?

 • Hur kan en skola dela på saker och material?

Återvinning
 • Hur tar vi hand om sopor?

 • Hur sorterar vi?

 • Hur håller vi skolans närområde rent och fräscht?

Livsmedel
 • Hur ser skolmatsalen ut år 2030?

 • Var får skolan mat ifrån?

 • Hur gör vi så att vi slänger mindre mat?

Förflyttning
 • Hur kommer mat och material till skolan?

 • Hur kommer eleverna till skolan?

 • Hur är skolans närområde säkert ur ett trafikperspektiv?


Vad är ett hackathon?

Ett hackathon är ett evenemang där problemlösning står i fokus. Människor jobbar tillsammans och samarbetar för att skapa nya innovativa lösningar på specifika problem under en begränsad tid. Det är en lekfull och effektiv metod för att boosta kreativitet och nya ideer. Deltagare jobbar tillsammans i grupper för att hitta lösningar på de utmaningar och problem som presenteras. 

Det är också ett bra sätt att uppmuntra människor att tänka utanför boxen i en trygg och välkomnande miljö. Hackathons är en av framtidens designmetoder där man kan dra nytta av människor olikheter och jobba med problemlösning på ett roligt, inspirerande och transparent sätt. Hackathons är inte längre endast för programmerare och utvecklare. Alla kan vara en del av ett hackathon. Mångfald innebär ökad innovation.